A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. szolgáltatásai

A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. a Green City Mozgalom hazai képviselete, közhasznú jogi személyként a mozgalom operatív szerve.

A fenntarthatósági elveket érvényesíteni akár egy település, akár egy vállalat napi működése során nem könnyű feladat. Célunk, hogy ebben segítsük az önkormányzatokat és a vállalatokat, s hogy közös munkánk gyümölcseként élhetőbb életterek, s ezek együtteseként fenntarthatóbb települések jöjjenek létre.

Ismertető anyagunk alább letölthető:

Fenntartható megoldások a településeknek

 

Tevékenységünk

 

Városfejlesztési- és rendezési folyamatok stratégiai megalapozása

A települési stratégiáknak, hosszú távot átfogó településfejlesztési koncepcióknak egyre nagyobb szerepük lesz a településeinket halmozottan érintő, folyamatosan változó környezeti és gazdasági körülményekhez való igazodásban. Célunk, hogy segítsük az önkormányzatokat versenyképességük fokozásában városfejlesztési folyamataik stratégiai megalapozásával: ökológiai adottságaik, emberi és szociális, valamint gazdasági potenciáljaik felmérésével, s elképzeléseik, igényeik harmonizálásával, települési zöld koncepciók és stratégiák megalkotásával.

Települési zöldfelületi vonatkozású dokumentumok elkészítése

A nonprofit kft. átfogó stratégiai szintű dokumentumok mellett segítséget nyújt ágazati dokumentumok elkészítésében: pl. környezetvédelmi programok írásában, zöldfelületi tervek elkészítésében.

Tanácsadás a Green City Minősítő Rendszer alapján (bármilyen - szabadtéri elemet is tartalmazó - projektben, a stratégiaállítástól a kivitelezésig)

Célunk a befektetők, tervezők és kivitelezők szemléletformálása, s zöld, fenntartható megoldások alkalmazására való ösztönzése, ezért pontrendszerünk több, mint egy minősítő rendszer: gyakorlati útmutató a befektetők, ingatlanfejlesztők, a városi döntéshozók, valamint a tervezők, a kivitelezők és fenntartók, illetve a civil társadalom számára, hogy erőfeszítéseiket hogyan irányozhatják a szabadterek tudományosan megalapozott fejlesztésén nyugvó fenntarthatóság felé.

 E kérdések formájában összeállított tudásbázisra alapozzuk tanácsadói tevékenységünket, s vállaljuk projektek végigkövetését a projektötlet megfogalmazódásától a kivitelezésig.

Projektek ˈGreen Cityˈ minősítése és akkreditálása

A Green City Minősítő Rendszer egy környezeti minősítő rendszer, mely a fenntartható szabadterek alakításának kritériumrendszerét tartalmazza. Segítségével bármely szabadtéren megvalósuló projekt környezeti fenntarthatósági szempontok szerinti megfelelősége minősíthető, s megfelelőség esetén akkreditálható.

A minősítő rendszer pontozásos alapon tanúsítja egy-egy szabadtéri projekt megfelelőségét, legyen szó egy magánház kertjéről, irodai zöldtetőépítésről, vagy nagy volumenű városrehabilitációs projektekről. A rendszerben megfelelt szabadterek által minőségi, fenntartható szabadterekkel gazdagodik a település/beruházó, melynek környezeti, gazdasági és szociális előnyein túl a tanúsítás marketingértékét is élvezheti.

CSR: Vállalatok társadalmi felelősségvállalás programjainak keretében „vállalati integrált fenntarthatósági zöld programcsomag” kidolgozása és menedzselése

Szakmai továbbképzések tartása környezeti fenntarthatóság témában pl.: Green City szakember akkreditáció

Előadások tartása környezeti fenntarthatóság témában

Társadalmasítás: közösségi tervezések vezetése, környezettudatosságot promótáló társadalmi megmozdulások szervezése, szakmai támogatása