Green City - Zöldebb Városokért Mozgalom

GREEN CITY Europe        

A kezdeményezés

A GREEN CITY mozgalmat a Plant Publicity Holland nevű szervezet hívta életre 2002-ben a Hollandiában megrendezett Floriade Nemzetközi Kertészeti Kiállítás alkalmával.

Európában először a hollandok szembesültek az urbanizáció komoly gondjaival. Hollandia kis területű ország, nagy népsűrűséggel, ebből adódóan egymásba érnek a települések, kulcskérdés tehát a zöldfelületek létesítése és megőrzése. Ennek ellenére e nagy kertészeti múltú ország zöldfelületei, csakúgy, mint a fenntartásukra fordítható összegek fokozatosan csökkentek az elmúlt években. A mozgalom indulásakor a „zöld szakma” ennek az ellentmondásnak eredt a nyomába. A mozgalom arra a kérdésre kezdte keresni a választ, vajon kimutatható-e ún. „zöld megtérülés”, tényleges, pénzesített haszon a megfelelően tervezett, épített és fenntartott zöldfelületek létesítése kapcsán?

A következő években különböző európai országokban hasonló mozgalmak alakultak és csatlakoztak a Green City mozgalomhoz különböző nevek alatt: De Groene Stad név alatt Hollandiában, Die Grüne Stadt-ként Németországban és Cité Verte név alatt Franciaországban. Európai szintű koordinálásukat az ELCA (Európai Kertépítő Szövetség) vállalta.

A mozgalom magyarországi megismertetését és védnökségét a Magyar Kertépítő Vállalkozók Országos Szövetsége (MAKEOSZ) emelte a feladatai közé. Magyarország 2010 júniusában, Milánóban hatodik tagként, a Milánói Charta aláírásával csatlakozott az európai Green City Mozgalomhoz Hollandia, Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság és Olaszország után. Spanyolország 2016-ban írta alá a csatlakozási szerződést.

A belépő tagországok vállalják, hogy a többi országhoz hasonlóan létrehozzák az alapokat a paradigmaváltáshoz: a növények és zöldterületek jelenlegi hibás “költséges dekoráció” percepcióját alapos tudományos adatmegosztás, kutatások révén az “értékes gazdasági és szociális alapigény” szintjére emelik vissza.

Minden Green City tagország a városi zöldítés terén egyfelől szabadon tevékenykedik, másfelől közös kötelezettségeinek is eleget tesz: tapasztalatait, tudását a többi tagállam szervezetével megosztja, létrehozza a saját nonprofit szervezetét mely részt vesz a kutatásokban, mintaprojektekben, az oktató népszerűsítő munkát stb. végzi, és a Green City Tanácsot, mely a zöld szakma számára a téma fóruma és a közös szabályzó alkotás (policy making) színtere.

A Green City mozgalom alapító irata, az ún. «Green City Europe» Konvenció, a «Milánói Zöld Charta», a «Zürichi Zöld Charta» és a «Budapesti Zöld Charta» csatolva olvasható az oldal aljára görgetve magyar és/vagy angol nyelven.

GREEN CITY Magyarország

(e-mail: zoldebbvarosokert@gmail.com)

Kik vagyunk:
Az európai Green City Mozgalom részeként a Magyar Green City kezdeményezést három szakmai csoport alkotja:

  • MAKEOSZ (Magyar Kertépítők Országos Szövetsége) az ELCA mintájára a Green City Mozgalom hazai mentora, aki létrehívta a
  • GREEN CITY TANÁCS-ot, mely a hazai zöldszakma elismert szakmai szervezeteiből, a mindenkori Kormány ágaztai felelős szakminisztériumaiból áll és fő célja a Green City gondolatok mentén az egységes, települési zöldinfrastruktura-kezelési, -fenntartási szakmai álláspontok megfogalmazása, kialakítása. 

                          A Green City Tanács tagjai:

  • ZÖLDEBB VÁROSOKÉRT Nonprofit Kft. (Green City Hungary NGO.), mely a MAKEOSZ szakmai tagozataként, a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetével, a Magyarországi díszkertész-ágazat zöldszakmai Szövetségekkel, illetve a Green City Tanács tagjaival szakmailag szorosan együttműködve, a Green City Mozgalom hazai képviseletét ellátó, nevesített társaság –, mely közhasznú jogi személyként – a mozgalom operatív szakmai tevékenységet végző (edukációs, koordináló, tudományos, akkreditáló, nyilvántartartó és ellenőrző), erre nevesített szervezete.

A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. társasági szerződésének preambuluma csatolva olvasható.

Céljaink:

A Green City Mozgalom hazai célkitűzése: a települések visszakapcsolása az ökoszisztémába, azaz élhetőbb és fenntarthatóbb városok létrehozása a települési zöldfelületek integrált és interdiszciplináris fejlesztésével.

Azon munkálkodunk, hogy a városainkat a lehető legteljesebben tudjuk visszaintegrálni a működő nagy ökoszisztémába, hogy a természet ingyenes szolgáltatásaiban urbánus környezetben is részesedjünk. Lépésről lépésre haladunk, nem kapkodva, de MOST cselekszünk.

Célunk, hogy mind a települési döntéshozókat, ingatlanfejlesztőket-befektetőket, a szakmabeli kollégákat, mind a lakosságot megismertessük azzal az óriási gazdasági és humán-társadalmi haszonnal, melyek az ingyenes természeti szolgáltatásokból, más szóval a tudatos Green City alapú valódi városzöldítésből adódnak.

Célunk, hogy a fenti témakörben felhalmozott európai (benne a hazai) és tengerentúli elméleti tudás mihamarabb gyakorlatba kerüljön és működjön.

Mit tesz a mozgalom itthon:

  • Green City Minősítő Rendszert© és Útmutató Kézikönyvet fejlesztünk és vezetünk be a valódi fenntartható (zöld) szabad terek tervezéséhez és értékeléséhez (mintaprojektek tervezés-előkészítésének, tervezésének, kivitelezésének, fenntartásának-gondozásának végigkövetésén, valamint mérésén-értékelésén keresztül)
  • A rendszert oktatjuk és a csatlakozó partnereinkkel (városokkal, fejlesztő cégekkel, nagyvállalatokkal) megvalósítjuk
  • A “Z” vitamin, a valódi zöld komplex és jelentős pozitív hatásait mind szakmai mind ismeretterjesztő és oktatási fórumokon, konferenciákon népszerűsítjük, a kutatási eredményekből leszűrt gyakorlati tudnivalókat kézikönyvek formájában kiadjuk
  • A városi zöld fenntarthatóság terén tanácsadunk, értékelünk a tervezéselőkészítés szakaszától egészen a kivitelezésig és az utógondozásig
  • A tudatos növényesítés gazdasági és szociális hatásaival kapcsolatos európai és hazai kutatásokban részt veszünk, a a mozgalom többi tagországának tapasztalatait gyűjtjük, hogy az eredményeket mihamarabb a napi gyakorlatba tudjuk ültetni. Együttműködünk a zöld szakma egyéb szervezeteivel (tervezők, kivitelezők, fenntartók, zöldtetőépítők, kamarák), hogy pozitív hatással lehessünk a városi folyamatok szabályozására, gyakorlatára.

A Green City mozgalom alapító irata, az ún. «Green City Europe» Konvenció, a «Milánói Zöld Charta» és a «Budapesti Zöld Charta» csatolva olvasható magyar és angol nyelven, illetve a «Zürichi Zöld Charta» angol nyelven.

Green City Europe Convention
Green City Europe Konvenció
Milánói Zöld Charta
The Green Charta of Milan
The Green Charta of Zurich
The Green Charta of Budapest
Budapesti Zöld Charta

A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. társasági szerződésének preambuluma csatolva olvasható.

Preambulum