Alapelvek

A Zöld Város víziója:

 

A "Zöld Város" az a város, mely a természet ingyenes szolgáltatásait élvezve óriási gazdasági és társadalmi nyereségekre tesz szert. Az a város, mely a ránehezedő gazdasági és szociális terheket a területei ökológiai folyamatainak és természeti rendszereinek visszaállításával enyhíti. A természetes víz- és tápanyagkörforgáshoz való visszakapcsolódással, talajmenedzsmenttel és tudatos növénytelepítéssel a fűtési-hűtési energia igény jelentősen csökken, a hőszigetek eltűnnek, a természetesen tiszta levegő és víz nem, vagy csak kevéssé igényel speciális mesterséges tisztítást.  A természetes záporvíz-kezelési technikáknak köszönhetően áradások nincsenek, a város versenyképessége, vonzereje és ingatlanainak értéke-forgalomképessége emelkedik a fenntarthatóan kialakított  szabadtereknek, zöldfelületeknek köszönhetően. A gyermekek természeti körülmények óvó karjaiban játszanak, miközben ismerkednek a természet folyamataival, a munkahelyi és iskolai hiányzás alig ismert jelenség, mert a lakosság mentálisan és fizikailag is egészséges.

És mindezt elsősorban nem méregdrága technológiákkal, hanem a természetes növényzet prioritásba helyezésével éri el.

 

A Zöld Várossá válás alappillérei

 

  1. Településeinket vissza kell kapcsolni a körülöttük működő ökoszisztémába.

Az egyre egyenetlenebbül hulló csapadékot a területen visszatartva juttatjuk a vízciklus szerinti helyére, a talajba, ahol megtisztulva jut a talajvízbe és egyben élteti a talaj flóráját és faunáját – így a talaj táperejét és tápanyagciklusát is optimumon tartja.

Ezzel megelőzzük a csatornakiömléseket és az áradásokat is. A természetszerűen telepített, főleg honos növényzet gyökerei felszívják a vizet és a tápanyagokat, éltetik környezetüket, árnyékot, védelmet adnak és egyben párologtatnak – így a városklímát hűtve csábítják a legforróbb kánikulában is a szabadba a lakókat, dolgozókat. A valós társulásként együttműködő növényzet zöldfolyosókon és zöld mozaikok rendszerén keresztül kapcsolódik a környező még természetes nagy ökoszisztémába, így megsokszorozva ingyenes szolgáltatásait, mely lehetővé teszi az életet a városokban és az egész földön.

 

  1. Fenntarthatóságra való törekvés

Igazán fenntartható, azaz emberi energia bevitel nélkül működő rendszerek nincsenek, csak és kizárólag a természeti rendszerek.

Amennyiben ezeket a rendszereket a város/projekt adottságaihoz igazítva visszaépítjük, azaz visszakapcsolódunk a nagy ökoszisztémába, olyan ingyenes szolgáltatásokban részesülünk, mely a legnagyobb mértékben kielégíti az emberi/szociális igényeket. Minthogy a tudatosan telepített növényzet e szolgáltatásokat ingyen nyújtja, igen gazdaságos is (pl. épület hűtési-fűtési energia csökkenés, ingatlanár emelkedés, egészség javulás, bűnözés csökkenés stb.). Alapelvünk tehát a fenntarthatósági témák gazdasági-, szociális-, környezeti együtteséből a környezeti láb erősítése.

 

 

  1. Integráltság

Az ökoszisztémában működő vegetáció egyszerre komplex módon javít helyzetünkön:

például árnyékolási és ezzel légkondicionálási költség csökkentési céllal a déli épületoldalra ültetett lombhullató facsoport az árnyékoláson túl párologtatásával klimatizál, azaz hűt, szén-dioxidot köt meg és oxigént termel, lassítja a lehulló záporvizet, így eróziót gátol, por és mérges gáz megkötésével tisztítja a levegőt, zajt csökkent, esztétikai élményt nyújt, nyugtat és pszichés örömet okoz, stb. Ezen komplex hatásokat együttesen, integráltan vesszük figyelembe, koordinálva a város/projekt elvárásait az ökológiai lehetőségek figyelembe vételével.

 

 

  1. Interdiszciplinaritás

Minthogy az igazi zöld, a „Z” vitamin sok szerteágazó területen fejti ki hatását, a tervezési, kivitelezési és gondozási feladatok során interdiszciplináris megközelítést alkalmazunk:

a tervező csapatba tájépítész- és kertészmérnökök mellett az adott projektben érintett speciális tudományterületek szakértői is meghívást kapnak, sőt ha a projekt engedi, a majdani szabadtér használóit, a lakókat, dolgozókat is részvételre buzdítjuk a tervezés, kivitelezés és gondozás folyamatában. A tudományos alaposságot a tervezés előtt, alatt és után végzett mérések biztosítják és az e mérésekből származó tanulságok a minősítő-akkreditációs rendszerbe folyamatosan visszacsatolásra kerülnek.