Patrónus Ház kertje - csapadékvíz kezelés

Gödöllő

A kert tervezési koncepciójáról itt írunk.

A csapadékvíz kezelés célja a területre érkező csapadékvíz 100%-át helyszínen tartani, azaz összegyűjteni és a talajba juttatni. Ennek eszközei a zöldtető, a vízáteresztő burkolatok, és az esőkertek.

Extenzív zöldtetőA zöldtető vékony rétegrendű, extenzív tető. A szubsztrát önmagában is képes esővizet tárolni, melynek mennyiségét tovább növeli a beépített szivárgó lemez. Emellett nagyon fontos előnye a tetőnek, hogy a csapadékvíz elfolyását lassítja, azaz hirtelen zápor esetén nem azonnal és megállíthatatlanul zúdul le a víz a tetőről, hanem nagyon lassan, akár órákon át csorog lefelé, így a vízterhelés időintervalluma elhúzódik, intenzitása lecsökken.

A kertépítészeti beavatkozás során „klasszikus” burkolatot nem terveztünk. A parkoló felülete gyepfelület; a Kreatívtér és az Emlékpont tömörített zúzalék. Az Emlékpont mellett pedig tört beton tipegőt és ökofugás beton térkövet találunk. Az Esőkert aljában a be nem ültetett részeken kavicson tudunk sétálni. A megnevezett felületek mindegyike vízáteresztő, kiépített csapadékvíz elvezetőre nincs szükség.

Esőkertek az épület nyugati (Esőkert I.) és keleti (Esőkert II.) oldalán találhatók. (Lásd: kerti funkciók elhelyezkedése ábra!)

Az Esőkert I. háromlábas rézsűvel kialakított talajdepresszió, belsejét esőkert szubsztrát fedi. Az északi részébe érkezik az épület északi felén összegyűlő, valamint a zöldtetőről esetenként lefolyó csapadékvíz. A víz az épülettől az Esőkertbe talajfelszín alá süllyesztett PVC csövön keresztül érkezik. Az Esőkert I. déli része fogadja az Átrium gerincén érkező, valamint az épület déli felén összegyűlő csapadékvizet. Mindkét bekötés szintén talajfelszín alatti PVC cső. A zöldtető nélküli, déli épületrész csapadék terhelése egyértelműen nagyobb, a víz rövidebb időintervallum alatt érkezik, ezért ebben a déli részben a kavicsfelület alatt 20 db esővíz szikkasztó blokkot terveztünk. Az Esőkert I. túlfolyóval rendelkezik: a déli végén beton fal állja útját a víznek (mely a majdani pergola alapjaként is szolgál), a beton falon egy áteresz engedi ki az extrém mennyiségű csapadékvizet, mely coulée kaviccsal feltöltött túlfolyón át a Fenyőerdő mélyére érkezik.
Az Esőkert I. befogadó kapacitása: 26,4 m3

Az épület keleti oldalán egy pontban érkezik csapadékvíz a tetőről, ezen a ponton szintén föld alá süllyesztett szikkasztó blokkokat terveztünk. Az Esőkert II. többlépcsős rendszer, azaz ha az első, szikkasztó blokkal épített talajdepresszió megtelik vízzel, akkor enyhe lejtésű nyílt talajmélyedésben át tud folyni a víz a következő talajdepresszióba, mely szintén szép lassan fel tud telni, és így tovább. A rendszer végén túlfolyó vezeti az extrém mennyiségű vizet a Fenyőerdő mélyére.

A keleti oldalkertben a kivitelezés során beton alaptest került elő. Feltételezhetően egykori kerítés alap lehetett, illetve egy szakaszon beton járda is kapcsolód(hat) hozzá. Az Esőkert II. kivitelezése során a beton alapot szakaszosan el kell bontani. A feltört beton felhasználható beton tipegő burkolat fektetés során. Az erre alkalmatlan beton törmeléket el kell szállítani.
Az Esőkert II. befogadó kapacitása: 6,1 m3

A feltüntetett mennyiségek nem tartalmazzák azt az esővizet, mely a növényzet lombján rajtamarad, vagy a növénytakarón/talajon keresztül elszikkad. Így a tényleges befogadó képesség a feltüntetett mennyiségeknél nagyobb.