Bicske zöldinfrastruktúra fejlesztési és fenntartási akcióterv 2019 (ZIFFA)

Bicske

 

Projekt neve Zöldinfrastruktúra fejlesztési és fenntartási akcióterv (ZIFFA)
Megvalósulás helye Bicske
Tervezés éve 2019
Megbízó Bicske Város Önkormányzata
Tervező Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.
Tervező csapat tagjai Fehér Anita, Frei Helga, Somorjai-Tamássy Zsolt, Szabó Mária, Szabó Patrícia, Zabó Péter

 

Bicske Város Önkormányzata a következő súlyos kihívásokkal szembesül rövid és hosszú távon egyaránt:

 • klímaváltozás hatásai:
  • villámárvíz (záporvíz kezelés és csapadékvíz gazdálkodás);
  • hőség, városi hősziget;
 • közlekedési eredetű környezetterhelés (levegő, zaj);
 • lakossági jóllét biztosítása (helyi identitás, közösség, rekreáció, helyi turizmus, települési vonzerő) – alacsony zöldfelületi ellátottság.

A fenti kihívásokra a megoldást a települési zöldinfrastruktúra hálózat fejlesztése jelenti:

A zöldinfrastruktúra multifunkciós (egyszerre több területen kifejti a hatását), a mérnöki, műszaki megoldásokat támogató, hosszú élettartamú, növekvő értékű rendszer:

 • közreműködik a csapadékvíz lefolyás lassításában, a víz visszatartásában, elpárologtatásában;
 • a növényzet levélfelülete árnyékol, párologtat, ezáltal hatással van a városklímára;
 • a növényzet levélfelületével szűri a levegőt, megköti a szennyezőanyagokat, tompítja a zajt;
 • lakosság jóllétét közvetlenül befolyásolja (vonzó tér az egészségmegőrzésre, rekreációra, közösségépítésre).

A zöldinfrastruktúra által nyújtott ökoszisztéma szolgáltatások az élet minden területére hatással vannak:

 • egészség;
 • lakosság és település;
 • gazdaság és energia;
 • rekreáció;
 • környezet;
 • klímavédelem.

A zöldinfrastruktúra értéke az idő előrehaladtával folyamatosan nő, a szürke és piros infrastruktúra elemeit kiegészítve jelentős megtakarítás érhető el a tudatos alkalmazásával.

Az ökoszisztéma szolgáltatások tér- és időbeli optimalizálására
Bicske városában a következő stratégiai lépések szükségesek:

 

1. Faállomány és zöldfelület növelése
2. Csapadékvíz gazdálkodás integrációja a zöldinfrastruktúrával
3. Összekapcsoltság – hálózatosság kialakítása
4. Hatékony, értő üzemeltetés, fenntartás

A FENTI ÖSSZESÍTETT CÉLOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN A ZÖLDINFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSÉT 7 PILLÉRRE ALAPOZVA HATÁROZTUK MEG:

A pillérek a zöldinfrastruktúra multifunkcionalitására alapoznak, a hálózat egységes egészként reagál a települési problémákra, a pillérek beavatkozásaiban csupán a hangsúly tolódik el a fejlesztési részterületnek megfelelően.

A pillérek programpontjai:

Partnerek

A zöldinfrasturktúra fejlesztés megvalósítása lépésről lépésre, közösségi összefogásban valósulhat meg, a település életének minden szereplőjére számot tart:

 • városvezetés;
 • a városban működő nagy- és kisvállalatok;
 • civil szervezetek;
 • intézmények;
 • környező települések vezetése.

Erőforrások, finanszírozás, ütemezés

Célzottan a zöldinfrastruktúra fejlesztés támogatására pályázati forrás jelenleg korlátozottan áll rendelkezésre (pl. TOP Zöld város kialakítása program – a Bicske Szíve Park megvalósítása ennek keretében történik). Ezért a bicskei zöldinfrastruktúra hálózat folyamatos fejlesztésének ütemezetten, más beruházásokhoz kapcsolódva van realitása, legyen az energetikai korszerűsítés vagy utcaburkolat felújítás: a projekthez kapcsolható zöldinfrastruktúra elem (fasor, esőpark, esőkert, zöldtető stb.) minden esetben a beruházás részét kell képezze! Az ilyen módon megvalósuló zöldinfrastruktúra elemekhez mint kristályosodási pontokhoz kapcsolódhatnak a további zöld fejlesztések. Jelenlegi tudomásunk szerint a következő beruházások vannak folyamatban (akár előkészítés, tervezés vagy beszereztetés fázisban), melyek a zöldinfrastruktúra hálózat fejlesztés kristályosodási pontjai lehetnek:

 • Bicske Szíve Park
 • Bicske Szíve Piac
 • Bőrgyár – Lajtha Központ
 • Intermodális Központ (Bicske vasútállomás)
 • Sportcsarnok
 • M1 autópálya 2×3 sávosra bővítése
 • Önkormányzati fenntartású intézmények épületeinek energetikai korszerűsítése

Eredmény

A zöldinfrastruktúra fejlesztési és fenntartási akcióterv következetes végrehajtása esetén megvalósul Bicske városának hosszú távú célja: térségi gazdasági hálózatban működő, komfortos várossá válik.

A nem is olyan távoli jövő Bicskéje a Pannónia Szíve térségi turisztikai társulás településeivel együttműködve megerősíti városi arculatát és ezzel lakói identitását, s helyben kínál minden korosztálynak értelmes célt és vonzó életteret. A kiváló közlekedési adottságaiból adódó környezeti ártalmakat innovatív, integrált módon semlegesíti, mellyel városképe is egyedivé válik. Felkészült a klímaváltozás várható hatásaira: példaértékű gazdasági fejlesztési területei zöldbe ágyazva, a környező tájba simulva egészséges munkahelyet biztosítanak a város és a környék lakóinak. Az egyre gyakoribb hősokkot és hősziget hatást a település összes utcáján végigfutó fasorok hálózata és a hozzájuk kapcsolódó védő erdők, valamint az innovatív, a növényzettel együtt élő épületek ellensúlyozzák. A lakóterületeken és a települést övező védő erdő gyűrűjének parkjaiban az aktív és a passzív szabadidő eltöltésre, a mozgásra, feltöltődésre számtalan lehetőség kínálkozik. A parkok láncolata egyben a záporvizet és a villámárvizeket kezelő rendszer is, mely minden lakos számára biztosítja ingatlanai és ingóságai védelmét. A lakosok becsben tartják, értékelik és hírét viszik annak a komplex ökoszisztéma szolgáltatást nyújtó rendszernek, amely a település gazdag történelmi örökségét is feltárja, bemutatja. A település zöld arculatának, zöldfelületeinek fenntartásában részt vevő gárda a szakmájában tekintélynek számít, tapasztalatait, jó gyakorlatait megosztja a környező településekkel, valamint a határon túl is.

 

LEHETSÉGES PÉLDÁK „KRISTÁLYOSODÁSI PONTOKRA” – A ZÖLDINFRASTRUKTÚRA HÁLÓZAT FEJLESZTÉS INTEGRÁLÁSA FOLYAMATBAN LÉVŐ VÁROSI FEJLESZTÉSEKBE:

1. Intermodális Központ (Bicske vasútállomás)

Az Intermodális Központ Bicske és a járás többi településének lakói számára egyaránt példaértékű fejlesztés. A ZIFFA-ban megfogalmazott integrált megoldások beépítése révén nemcsak közlekedési és közigazgatási szempontból emelkedhet ki más hasonló fejlesztések közül, hanem ezekkel együtt a város arculatát is meghatározó zöld kapuja és bástyája lehet.

Az Intermodális központ területe a tervezett Bicskei Zöld Fal (Védő erdő pillér) egyik kulcsfontosságú pontján helyezkedik el. A védő erdő ezen a helyen többszörös védő funkciót tölt be:

 1. a települési területet védi a mezőgazdasági területek felől a széllel érkező portól, permetezőszertől;
 2. a beépített területet védi a villámárvizek hirtelen lezúduló vízmennyiségétől, lassítja a csapadékvíz elfolyását és a talaj erodálódását (Lucernási árok, iparvasút felől).

Ezért az Intermodális Központ tervezésekor és kivitelezésekor az alábbi szempontok figyelembe vétele és megvalósítása kiemelten fontos:

 • Záporvíz kezelés integrációja a központ közvetlen és távolabbi környezetében növényzettel, természet alapú megoldásokkal
  • → 65-85%-os költségcsökkenés csapadék- és szennyvízkezelés terén
  • → városi árvíz megelőzése vízciklus szabályozással
 • Fásítás: fasorok, fásított parkolók, esőkertek és –parkok
  • → levegőszennyezés szűrése
  • → városi hősziget mérséklése, klímavédelem
 • Vízáteresztő burkolatok
 • Épület és növényzet szimbiózisa (zöldtető, zöldhomlokzat, stb.)
  • → 10-40%-kal kevesebb hűtési-fűtési energiaszükséglet → kedvezőbb üzemeltetési költségek
  • → napelemek hatásfoka javul
  • → csapadékvíz visszatartás 60-70%
 • Alternatív közlekedési módok kiszolgálása
  • → szemléletformálás, városon belüli autó használat csökkenése → lakossági biztonságérzet javulása

A fenti szempontok megvalósulásával létrejön a „legzöldebb intermodális”, mely úttörő természet alapú megoldásai révén a közlekedési központok többségével ellentétben a használók által kedvelt találkozási hely, a város marketingjének markáns sarokpontja, s mindezekkel együtt esztétikai értéket képvisel.

Az Intermodális központ látványterve zöld elemekkel kiegészítve: fasor, zöldhomlokzat, zöldtető, vízáteresztő burkolat (saját szerkesztés, kiinduló látványterv forrása: 2060.blog.hu)

2. Bőrgyár – Lajtha Központ

A népi kulturális örökség bemutatására létrejövő intézmény és környezete ideális helyszín Bicske innovatív, a kis dolgokban is megmutatkozó fenntarthatósági tudatosságának demonstrálására.

A volt Bőrgyár a Porhászka u.-Vörösmarty u.-Arany János u. által határolt tömbben található, melynek belseje lefolyástalan, vízállásos. Az épületek környezetének alakítása ezért alkalmat ad a csapadékvíz kezelés integrált megoldására: nagy párologtató növényfelületek, esőkertek létrehozására, a csapadékvíz helyben történő hasznosítására, mely megkíméli a környező utcák csapadékvíz elvezető rendszerét, és a többszintes növényállomány javítja a mikroklímát és a városklímát. Ez a belső kert része a Több park pillérben megfogalmazott Nyitott tömbbelsők programnak.

Az intézmény építészeti megformálásának magába kell foglalnia az alternatív zöldinfrastruktúra elemek (zöldhomlokzat, zöldtető stb.) alkalmazását, mely már a kezdetektől kedvezőbb üzemeltetési költségek kalkulálását teszi lehetővé (10-40%-kal kevesebb hűtési-fűtési energiaszükséglet), az alkalmazott napelemek hatásfokát is javítja, valamint védi az épületszerkezetet.

A parkolóban lombos fák telepítésével kell árnyékolni a parkolóhelyek 90%-át, csökkentve a hősziget létrejöttének esélyét. A burkolat kialakításának lehetővé kell tenni a csapadékvíz helyben történő szűrését és tisztítását a már említett természet alapú megoldások, esőkertek és növénysávok integrálásával.

A beruházáshoz kapcsolódó utcaburkolat felújítások részeként egységes fasorok telepítendők a ZIFFA-ban megfogalmazottak szerint a levegőben található közlekedési eredetű szennyezőanyagok szűrésére.

Az így megvalósuló intézmény mind a helybélieknek, mind a messzebbről érkezők számára élő közösségi tér lesz, amely amellett, hogy a környezeti szemléletformálás működő, biodiverz eszköze, használóit testileg és lelkileg is feltölti.

A Lajtha Központ építészeti vázlattervéhez készült látványterv kiegészítve további zöldinfrastruktúra elemekkel: zöldhomlokzat, esőkert, zöldtető, vízáteresztő burkolat (saját szerkesztés, kiinduló kép forrása: www.feol.hu)