Green City - Zöldebb Városokért Mozgalom

GREEN CITY Europe

A kezdeményezés
A GREEN CITY mozgalmat a Plant Publicity Holland nevű szervezet hívta életre 2002-ben a Hollandiában megrendezett Floriade Nemzetközi Kertészeti Kiállítás alkalmával.

Európában először a hollandok szembesültek az urbanizáció komoly gondjaival. Hollandia kis területű ország, nagy népsűrűséggel, ebből adódóan egymásba érnek a települések, kulcskérdés tehát a zöldfelületek létesítése és megőrzése. Ennek ellenére e nagy kertészeti múltú ország zöldfelületei, csakúgy, mint a fenntartásukra fordítható összegek fokozatosan csökkentek az elmúlt években. A mozgalom indulásakor a „zöld szakma” ennek az ellentmondásnak eredt a nyomába. A mozgalom arra a kérdésre kezdte keresni a választ, vajon kimutatható-e ún. „zöld megtérülés”, tényleges, pénzesített haszon a megfelelően tervezett, épített és fenntartott zöldfelületek létesítése kapcsán?

A következő években különböző európai országokban hasonló mozgalmak alakultak és csatlakoztak a Green City mozgalomhoz különböző nevek alatt: De Groene Stad név alatt Hollandiában, Die Grüne Stadt-ként Németországban és Cité Verte név alatt Franciaországban. Európai szintű koordinálásukat az ELCA (Európai Kertépítő Szövetség) vállalta.

A mozgalom magyarországi megismertetését és védnökségét a Magyar Kertépítő Vállalkozók Országos Szövetsége (MAKEOSZ) emelte a feladatai közé. Magyarország 2010 júniusában, Milánóban hatodik tagként, a Milánói Charta aláírásával csatlakozott az európai Green City Mozgalomhoz Hollandia, Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság és Olaszország után. Portugália és Svájc vélhetően a 2011-es évben írja alá a csatlakozási szerződést.

A belépő tagországok vállalják, hogy a többi országhoz hasonlóan létrehozzák az alapokat a paradigmaváltáshoz: a növények és zöldterületek jelenlegi hibás “költséges dekoráció” percepcióját alapos tudományos adatmegosztás, kutatások révén az “értékes gazdasági és szociális alapigény” szintjére emelik vissza.

Minden Green City tagország a városi zöldítés terén egyfelől szabadon tevékenykedik, másfelől közös kötelezettségeinek is eleget tesz: tapasztalatait, tudását a többi tagállam szervezetével megosztja, létrehozza a saját nonprofit szervezetét mely részt vesz a kutatásokban, mintaprojektekben, az oktató népszerűsítő munkát stb. végzi, és a Green City Tanácsot, mely a zöld szakma számára a téma fóruma és a közös szabályzó alkotás (policy making) színtere.

A Green City mozgalom alapító irata, az ún. «Green City Europe» Konvenció és a «Milánói Zöld Charta» csatolva olvasható magyar és angol nyelven.

GREEN CITY Magyarország

Kik vagyunk:
Az európai Green City Mozgalom részeként a Magyar Green City kezdeményezést három csoport alkotja:

  • MAKEOSZ (Kertépítő Szövetség) az ELCA mintájára a Green City Mozgalom hazai mentora, aki létrehívta a
  • GREEN CITY TANÁCSOT – mely a zöld szakma elismert szakmai szervezeteiből áll és fő célja a Green City gondolatok mentén az egységes szakmai álláspontok kialakítása.
    A Green City Tanács tagjai:

és a

  • ZÖLDEBB VÁROSOKÉRT Nonprofit Kft-t– a Green City Mozgalom hazai képviseletét, mely szervezet– közhasznú jogi személyként – a mozgalom operatív (koordináló és tudományos tevékenységet végző) szerve.

A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. társasági szerződésének preambuluma csatolva olvasható.

Céljaink:

A Green City Mozgalom hazai célkitűzése: a települések visszakapcsolása az ökoszisztémába, azaz élhetőbb és fenntarthatóbb városok létrehozása a települési zöldfelületek integrált és interdiszciplináris fejlesztésével.

Azon munkálkodunk, hogy a városainkat a lehető legteljesebben tudjuk visszaintegrálni a működő nagy ökoszisztémába, hogy a természet ingyenes szolgáltatásaiban urbánus környezetben is részesedjünk. Lépésről lépésre haladunk, nem kapkodva, de MOST cselekszünk.

Célunk, hogy mind a települési döntéshozókat, ingatlanfejlesztőket-befektetőket, a szakmabeli kollégákat, mind a lakosságot megismertessük azzal az óriási gazdasági és humán-társadalmi haszonnal, melyek az ingyenes természeti szolgáltatásokból, más szóval a tudatos Green City alapú valódi városzöldítésből adódnak.

Célunk, hogy a fenti témakörben felhalmozott európai (benne a hazai) és tengerentúli elméleti tudás mihamarabb gyakorlatba kerüljön és működjön.

Mit tesz a mozgalom itthon:

  • Green City Akkreditációs Pontrendszert© és Útmutató Kézikönyvet fejlesztünk és vezetünk be a valódi fenntartható (zöld) szabad terek tervezéséhez és értékeléséhez (mintaprojektek tervezés-előkészítésének, tervezésének, kivitelezésének, fenntartásának-gondozásának végigkövetésén, valamint mérésén-értékelésén keresztül)
  • A rendszert oktatjuk és a csatlakozó partnereinkkel (városokkal, fejlesztő cégekkel, nagyvállalatokkal) megvalósítjuk
  • A “Z” vitamin, a valódi zöld komplex és jelentős pozitív hatásait mind szakmai mind ismeretterjesztő és oktatási fórumokon, konferenciákon népszerűsítjük, a kutatási eredményekből leszűrt gyakorlati tudnivalókat kézikönyvek formájában kiadjuk
  • A városi zöld fenntarthatóság terén tanácsadunk, értékelünk a tervezéselőkészítés szakaszától egészen a kivitelezésig és az utógondozásig
  • A tudatos növényesítés gazdasági és szociális hatásaival kapcsolatos európai és hazai kutatásokban részt veszünk, a a mozgalom többi tagországának tapasztalatait gyűjtjük, hogy az eredményeket mihamarabb a napi gyakorlatba tudjuk ültetni. Együttműködünk a zöld szakma egyéb szervezeteivel (tervezők, kivitelezők, fenntartók, zöldtetőépítők, kamarák), hogy pozitív hatással lehessünk a városi folyamatok szabályozására, gyakorlatára.

A Green City mozgalom alapító irata, az ún. «Green City Europe» Konvenció és a «Milánói Zöld Charta» csatolva olvasható magyar és angol nyelven.

Green City Europe Convention
Green City Europe Konvenció
Milánói Zöld Charta
The Green Charta of Milan

A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. társasági szerződésének preambuluma csatolva olvasható.

Preambulum

This it's time Adidas Yeezy Boost 350 UK Stock to Yeezy Boost 350 Sale UK promote clip audacious adidas yeezy boost 350 for sale swagger, club bangers, and pulsating clip bass. This may be a no-holds-barred bonanza of pomp and material. Common, and T.I.'s adidas yeezy boost 350 black authoritative tracks will command the ensemble to boogie - effectively setting the table to the 2009 of merriment. adidas yeezy boost Throw the kitchen sink at aid people to http://www.inseec-travel-tips.com/new/boost.php trust.2007 introduced The View with Hats Off to the Buskers, in Jamie T Panic yeezy boost 350 for sale Prevention, adidas yeezy boost 350 pirate black The Klaxons Myths from the Near Future, Bloc Party Weekend in the City and the Killers Sawdust among new ones. It also brought us the might of home Arcade Fire's Neon yeezy 350 boost Bible, Kings of Leon Because within the Times, Arctic Monkeys Favourite Worst Nightmare and The White Stripes Icky Thump.In terms of design, more men are going to be seen wearing adidas yeezy boost 350 pirate black rings or yeezy 350 boost wedding rubberbandz. Formal ensembles for special events like black tie events and galas are completed cufflinks. For your younger generation of men that do have ear piercings, earrings certainly yeezy 350 boost are yeezy boost low 350 good method of upgrading their look. However, there were some odd generalizations and stereotypes about guys who http://lorexpert.ru/wp/350-oxford-tan.html wore earrings before, days past are far and spent. Today, even the most masculine of men could don earrings and get away by using it.
Regardless with the was wrong last night, the Hollywood Reporter adidas yeezy boost 350 declared that Adidas Yeezy Boost 350 UK Black the VMAs enjoyed onlookers of 10.4 http://hallifordmere.co.uk/product/350-boost-uk.html million viewers from this. They also stated that a network's 12-34 yeezy boost 350 uk sale demographics, the VMAs adidas yeezy boost 350 uk retail price stood a Adidas Yeezy Boost 750 UK Black 10.0 rating adidas yeezy boost 750 uk sale uk which increased 33%.Whether not Yeezy Boost 750 Sale UK really the tradition Here will continue of adidas yeezy boost 750 uk stores the number one letter being "K" in the name is adidas yeezy 350 boost not known. Kim earlier disclosed on Jay Leno adidas yeezy boost 350 black has been adidas yeezy boost 350 a associated with names some beginning http://gondolacompany.com/sneaker/adidas-yeezy-boost-350.html with K and not.Kim yeezy 350 boost for sale Kardashian is an actual fashionable distinct adidas yeezy 350 boost for sale adidas yeezy boost yeezy boost 350 350 .She has curves adidas yeezy boost 350 turtle dove that she's very proud yeezy boost knockoffs for sale showing off and maybe a very sweet personality,but the stunning http://demo.joombah.com/news/yeezy-boost-350.html diva has created a sour style of yeezy 350 boost for sale plenty home people's mouth along with her outfit here you prefer. Many yeezy boost for sale people seem adidas yeezy boost 350 for sale believe adidas yeezy 350 boost for sale the "form-fitting" dress was too http://seattlerobotics.org/sneaker/adidas-yeezy-boost-turtle-dove.html much for a pregnant adidas yeezy boost 350 woman to adidas yeezy boost 350 put.